Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k vaší informovanosti o ochraně osobních údajů, které DEFEND INSURANCE s.r.o. se sídlem na adrese Roztylská 1860/1, Praha 4 sbírá přes internetové stránky, na kterých jsou tyto Zásady umístěny. Informují proč tyto údaje shromažďujeme a jak budeme zpracovávat data, která jste nám poskytli a informace, které jsme se o vás dozvěděli prostřednictvím návštěvy naší internetové stránky. Pokud nesouhlasíte s naší ochranou osobních údajů, prosím opusťte tuto webovou stránku.


Osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme třemi způsoby:

• Registrací či vyplněním osobních údajů na podstránkách a formulářích na našem webu.
• Zasláním vašich osobních údajů pro účely náboru. Údaje shromážděné tímto způsobem mohou zahrnovat osobní údaje, údaje o vzdělání, údaje o zaměstnání, současných, minulých nebo potenciálních zaměstnavatelích, pedagozích a zkušebních komisích, rodinných, životních a sociálních okolnostech a informace, které se můžete rozhodnout předložit k účasti v náborech organizovaných prostřednictvím této webové stránky.
• Použitím automatizovaných prostředků, konkrétně prostřednictvím souborů cookie. Další informace o cookies naleznete zde.

Použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytujete nebo které shromažďujeme, využíváme:
• za účelem poskytnutí odpovědi na vaši přímou žádost tak, jak to bylo uvedené v době shromáždění vašich údajů nebo způsobem, který vám byl oznámen v době před využitím vašich údajů
• za účelem spravování vašeho používání naší webové stránky
• pro ostatní oprávněné potřeby nás nebo našich společností, které jsou spojeny s náborem zaměstnanců

Pokud to vyžadují příslušné zákony, vyžádáme váš souhlas s používáním vašich osobních informací v okamžiku sběru informací. Vaše osobní údaje uchováme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění výše uvedených účelů nebo podle zákonu.

Citlivé informace

Pokud Vás nebudeme výslovně žádat, prosíme, abyste nám neposílali žádné citlivé osobní informace (např. Čísla sociálního zabezpečení, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politické názory, náboženství nebo filozofické přesvědčení, zdraví, sexuální život nebo sexuální orientací, trestní minulost, členství v odborových organizacích nebo biometrické či genetické údaje za účelem jednoznačného určení jednotlivce) prostřednictvím webové stránky či jiným způsobem.

Sdílení osobních údajů a jejich přenos do jiných jurisdikcí

Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech mohou být vaše osobní údaje dostupné pro účely náboru zpracovatelům nebo jiným členům skupiny DEFEND INSURANCE, z nichž všechny jsou umístěny pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru. Vyplněním a odesláním on-line žádosti souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů v takových případech.
Vezměte prosím dále na vědomí, že v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů zveřejníme také vaše osobní údaje, pokud se domníváme, že je to nutné, abychom dodrželi jakýkoli zákon, nařízení, soudní příkaz nebo právní nebo vládní požadavek. V nepravděpodobném případě, že celá naše společnost nebo její část bude odkoupena třetí stranou, vaše data budou převedena na nového vlastníka společnosti.

Vaše práva

Pokud jste nám udělili souhlas pro shromažďování a zpracováním vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, máte právo kdykoli požádat o smazání všech osobních údajů, které se vás týkají. Kdykoli můžete uplatnit právo na přístup, opravu, případně právo na zapomenutí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů zasláním žádosti na adresu data@defendinsurance.eu.
Pokud vaší žádosti nebude vyhověno, vaše údaje budou uchovávány v souladu s místními zákony o ochraně osobních údajů, vždy však nejdéle po dobu maximálně jednoho roku, jak bylo dohodnuté.

Jak mohu získat přístup k mým osobním údajům, změnit je nebo požádat o smazání

Chcete-li si zkontrolovat, opravit, aktualizovat, omezit nebo smazat své osobní údaje nebo chcete-li požádat o zaslání elektronické kopie osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém jsou tato práva poskytované příslušnými právními předpisy), kontaktujte nás prosím na e-mailu na adrese data@defendinsurance.eu. Na váš požadavek odpovíme nejpozději do 30 dnů po obdržení. Pokud okolnosti způsobí zpoždění v naší odpovědi, budete okamžitě informováni a oznámíme Vám datum pro naši odpověď.

Zabezpečení

Používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření určená k ochraně osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou. Přestože se snažíme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů při ukládání, používání a sdílení dat, které nám poskytnete, není žádná webová stránka stoprocentně bezpečná, a proto doporučujeme, abyste přijali vhodná opatření k ochraně sebe sama, včetně například zachování důvěrnosti všech uživatelských jmen a hesel. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není zabezpečena (například pokud máte pocit, že bezpečnost jakéhokoli účtu, který máte u nás, byla ohrožena), nás prosím co nejdříve informujte na adrese data@defendinsurance.eu.

Dotazy

Pokud máte kdykoli jakékoli požadavky nebo dotazy týkající se těchto zásad nebo chcete aktualizovat své údaje, kontaktujte nás na adrese data@defendinsurance.eu.
Můžete také kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů odpovědného za vaši zemi nebo region na adrese data@defendinsurance.eu.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI U REGULÁTORA

Můžete podat stížnost u dozorčího orgánu příslušného pro vaši zemi nebo oblast. Prosím, klikněte zde pro kontaktní informace na tyto orgány.