Objavte naše poistné produkty, ktoré si teraz môžete uzatvoriť online

Poistenie prenajatého auta
DEFEND Car Hire XS

Poistenie prenajatého auta

Pojištění auta (auto)
DEFEND Gap MAX+XS

Poistenie proti strate hodnoty vozidla zakúpeného do 120 dní

DEFEND Gap D2C

Poistenie proti strate hodnoty vozidla zakúpeného pred viac ako 120 dňami